Noormannen Asselt - Dorestad - Wieringen

Omdat ze mannen van het Noorden waren hebben ze lang afgezonderd geleefd van de andere Europese volkeren. Tegen het einde van de 9de eeuw hebben de Noormannen het uitzicht van Europa veranderd. De Noormannen waren enorm aangetrokken door Europa, zijn rijkdommen en zijn bestaansmiddelen. Ze voeren voorbij het Iberisch schiereiland om in het Middellandse Zeegebied door te dringen en gingen aan land in Sicilië en Noord-Afrika. Ook in Groenland vinden we deze grote zeevaarders terug. Het staat vast dat ze 500 jaar voor Christoffel Columbus de oostkust van Noord Amerika bereikt hebben, hoewel ze niet de stamvaders zijn. Ze waren plunderaars, handelaars en boeren, maar ook ontdekkingsreizigers, kolonisatoren en scheppers van nieuwe samenlevingen. Ze hebben IJsland een gezicht gegeven door er de eerste Europese republiek te stichten. Ierland dankt aan hen de stichting van de eerste belangrijke steden. Ook Rusland, waar de Noormannen die "op viking waren", Varangians werden genoemd, heeft veel aan hen te danken. Echter, vrijwel onbekend is het feit dat de Noormannen in de Lage Landen geschiedenis hebben geschreven...

In het jaar 881 is het Grote Noormannenleger onder aanvoering van de Deens kroonprins Godfried de Jongere vanuit Engeland de Limburgse Maas opgevaren. In Ascloha zijn de boten vol zwaarbewapende mannen aangemeerd en hebben de Noormannen het Koningshof van Keizer Karel de Dikke bezet. Vanuit Ascloha hebben de Noormannen abdijen en kerken geplunderd en steden zoals Maastricht, Leuven, Trier, Prüm, Xanten en Aken. De Karolingische Keizer Karel is met een groot leger naar Ascloha gekomen en heeft voor de poorten van de versterkte vesting strijd geleverd. Met de Deense prins in Ascloha is uiteindelijk onderhandeld en een duister verbond gesloten, 't Pact van Asselt. De uitkomst van deze spannende geschiedenis in het Limburg van de 9de eeuw en de aanwezigheid van de Noormannen heeft grote gevolgen gehad voor de verdere ontwikkeling van de Lage Landen en op het ontstaan van Holland zoals wij het nu kennen....

Nederlands Deutsch English
Noormannenarrangement ~ Op de Berg 6 ~ Asselt aan de Maas (Roermond) ~ 06-38899468 ~ v.mostart@commos.nl